Etik

Xconcept´s overordnede politik er at drive en virksomhed med en sund økonomisk udvikling, som fundament til at udvikle vores medarbejdere, virksomheden og ydelser.

Xconcept® er samtidig en virksomhed, der tager ansvar og sætter Fairplay højt på dagsordenen, derfor vil vi optræde som en professionel konsulentvirksomhed, der udviser en god forretningsmoral ved at efterleve følgende punkter:

  1. Vi vil ikke handle imod den gældende konkurrencelov.
  2. Vi vil ikke give eller modtage nogen form for betaling til enkelte personer, organisationer, institutioner eller virksomheder for derigennem at opnå fastlåste beslutninger og derved opnå en konkurrencemæssig fordel.
  3. Vi arbejder aktivt med det ydre og indre miljø ved overordnet at lade tvivlen komme miljøet til gode. Vi vil gennem oplysning og uddannelse gøre en aktiv indsats for at undgå at arbejde med miljøskadelige processer og materialer for herigennem at skåne det ydre og indre miljø.
  4. Vi vil til hver en tid følge gældende lovgivning ved ansættelsesforhold og vil på ingen måde udvise diskrimination eller tillade chikane. Vores grundlæggende opfattelse af samarbejde mellem mennesker bygger på åbenhed, tillid, afhængighed og respekt for hinanden. Denne grundholdning er vores fundament, i vores relationer til medarbejderne og samarbejdspartnere.