Mentorordning

Ønsker du at udvikle dine egenskaber som leder ved at kunne trække på en erfaren leder, er mentorordningen den rette vej for dig.

Mentorordningen bygger på sparring mellem 2 personer – den erfarne leder “mentoren” og den mindre erfarne leder “menteen”, som søger udvikling omkring sine lederegenskaber.

Mentorordningen sætter fokus på menteens personlige udvikling og sætter menteen i stand til selv at kunne udvikle sine lederegenskaber og selvstændigt træffe beslutninger.

Mentorordningen bliver tilrettelagt 100 % ud fra dine behov. Det betyder, at der tages udgangspunkt i den situation du befinder dig i, og de udfordringer du står overfor. Du får mulighed for at trække på mentors erfaringer og viden på området, og mentoren vil via rådgivning, coaching og sparring hjælpe dig med at takle de udfordringer, som du står overfor.

Mentorordningen er et fortroligt udviklingsforløb mellem mentee og mentor. Menteen udvikler evnen til at drive ledelse og deraf sit lederskab og sin selvstændighed.

Kontakt Jens Lindhardt på telefon 30 23 31 29

Læs mere om mentorordningen i folderen nedenfor:

mentor-thumb