Hvad andre mener om Projektspejlet

“Jeg havde en god oplevelse af Projektspejlet. Jeg kunne rigtig godt lide den systematiske tilgang der var til tingene, og at man fik rettet fokus på de centrale udfordringer, som der er i forhold til projektarbejde. Under mødet kom vi rigtig godt rundt om flere forskellige aspekter ved projektarbejde, og de forudsætninger der skal være til stede. Vi fandt ud af på hvilke områder vi gør det godt og er godt med, og ligeledes hvor vi har udfordringer og kan forbedre os.

Jeg vil bestemt gerne anbefale Projektspejlet til andre der ønsker at fremme deres projektkultur – Der mener jeg, at Projektspejler er et rigtig godt sted at starte.”

moviaJeppe Gaard
Områdechef
Projekter og infrastruktur

 

 

 

“Jeg har gennemført projektspejlet i foråret 2013. Projektspejlet er generelt et godt og grundigt analyseværktøj, der har givet en god indsigt i vores evne til at styre projekter i Mellemfolkeligt Samvirke. Projektspejlet er bygget op omkring en struktureret gennemgang af de forskellige facetter omkring projektstyring. Spørgsmålene er meget relevante for vores hverdag som projektorganisation. Jeg blev bekræftet i en række antagelser om os selv – men jeg blev også opmærksom på nogle nye områder ved projektstyring. Projektspejlet og den efterfølgende rådgivning har konkret givet os anledning til at sætte fokus på vores projektkompetencer og på en bredere rolleafklaring. Projektspejlet er en god mulighed for at få et eftersyn af organisationens evne til at projektstyre, og jeg kan anbefale det til organisationer, der arbejder projektbaseret.”

mellemfolkeligt samvirke

Kirsten Devantier
Director of Administration

 

 

 

“Jeg oplevede Projektspejlet som en hurtig, god og effektiv metode til at vurdere virksomhedens projektmodenhed.
Projektspejlet gennemføres via et kort og struktureret interview, hvilket giver en mulighed for at få en vurdering på overskuelig tid og indsats.
Vi fik en god tilbagemelding på resultatet, der indeholdte konkrete forslag til forbedringer. De forslag har vi med det samme sat i søen som nye tiltag.”

alm. brand

Rie Bau Lassen
Projektportefølje konsulent