Kurser i projektledelse

Vi tilbyder forskellige kurser og uddannelser inden for projektledelse, som alle er målrettet bygge- og anlægsbranchen. Vi udbyder i samarbejde med DTU Diplom Diplomuddannelsen i Projektledelse. Her har du mulighed for at tage hele uddannelsen eller enkelte fag fra uddannelsen. Vi tilbyder de obligatoriske fag i diplomuddannelsen i Projektledelse. Det drejer sig og fagene:

Projektledelse – Metoder og værktøjer (PMV)
Kommunikation og teamrelationer (KOT)
Projektledelsesstrategi og -organisation (PSO)

Disse uddannelser kan tages med afsluttende eksamen hos DTU Diplom og derved opnår du ETCS Point. Udover de 3 obligatoriske fag, tilbyder vi også valgfag med ETCS point, så vi derved i samarbejde med DTU Diplom kan tilbyde en fuld Diplomuddannelse i Projektledelse.

Derudover tilbyder vi også kurset Projektledelse – kun for bygge. og anlægsbranchen, som er vores eget kursus og lidt kortere end de andre kurser.

Vores specialdesignede kurser er kurser, som er tilrettet lige nøjagtig dine behov. De kan afvikles som et solo-kursus kun for dig, eller de kan køres som kursushold i din virksomhed. Kontakt os for at høre nærmere.

Kontakt Michael Bang på tlf. 30 23 31 26 eller på mail for yderligere oplysninger eller download nedenstående folder.

Projektledelse - Metoder og værktøjer målrettet bygge- og anlægsbranchenKommunikation og teamrelationerProjektstrategi og -organisationProjektledelse - kun for bygge- og anlægsfolk